فروش اقساطی وب سایت

ما ماشین آلات را برای زندگی می آوریم

بدون هیچ تردیدی نام درست جغرافیایی آن در طول تاریخ خلیج فارس است.در اسناد به جا مانده از بسیاری از تمدن‌های گذشته اینگونه بیان شده که سرزمینهای جنوب خلیج فارس که شامل قطر، شمال عمان، امارت متحده عربی، شرق عربستان و کویت می‌شده به ایران تعلق داشته‌اند

بنابراین خلیج فارس جزو آبهای داخلی ایران به حساب می‌آمده و به همین علت یونانیان به آن سینوس پریسیکوس گفته‌اند.چارلز بلگریو نماینده و کارگذار دولت بریتانیا در خلیج فارس، در سال ۱۹۳۵ نامه‌ای به دولت مطبوعش می‌نویسد خلیج همیشگی فارس.

home_technics_machine1
مدل ۱
home_technics_machine2
مدل ۲

home_technics_machine4
مدل ۴
home_technics_machine3
مدل ۳

home_technics_machine5
مدل ۵
 

تکنولوژی


منابع تحت حمایت بیشینهٔ دولت‌های عربی و گاه غیر عربی در سال‌های اخیر و به ویژه از دههٔ شصت میلادی به این سو، نام جعلی خلیج عربی نیز در برخی


باعث پدیداری نام «خلیج همیشه فارس»به گونه‌ای فزاینده در حال رقابت با نام خلیج فارس است، این امر خشم ایرانیان سراسر جهان را برانگیختهباعث پدیداری نام «خلیج همیشه فارس»تا کنون کارهایی برای مقابله با این جعلی سازی صورت گرفته از جمله صادر شدن دو رهنمود در دبیرخانه سازمان ملل متحد


خلیج همیشگی فارستا کنون کارهایی برای مقابله با این جعلی سازی صورت گرفته از جمله صادر شدن دو رهنمود در دبیرخانه سازمان ملل متحد